De stamboom

ga terug naar de volgende pagina

Willem I Frederik (1772-1843)

Koning der Nederlanden

Prins Willem Frederik was de eerste zoon van stadhouder Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen. Hij werd geboren in Den Haag, in Huis Ten Bosch. De periode waarin hij opgroeide, was niet makkelijk voor het vorstelijk gezin. Toen Franse troepen in 1795 het land binnenvielen, vluchtte de familie naar Engeland. Pas ruim achttien jaar later, in 1813, keerde prins Willem Frederik terug uit zijn ballingschap. Op het Scheveningse strand werd hij feestelijk onthaald. In 1815 werd Willem de eerste koning der Nederlanden. Nederland en België waren in zijn Koninkrijk in het begin nog verenigd. Later niet meer, toen Willem na de Belgische Opstand die begon in 1830 de afscheiding van België in 1839 erkende.

De Koninklijke familie ging in Den Haag wonen waardoor de stad bestempeld werd tot Koninklijke residentie. Willem liet zien dat hij zijn werk serieus nam. Voor hem geen grote feesten en dure kleren. Er moest gewerkt worden. Handel en geldzaken vond hij belangrijke zaken. Hij kreeg dan ook niet voor niets de bijnaam ‘Koning-koopman’.
In 1840 trad Koning Willem I af en werd hij opgevolgd door zijn zoon (Koning Willem II). Drie jaar later stierf Willem I, op 71-jarige leeftijd. Hij is begraven in de Koninklijke grafkapel in de Nieuwe Kerk in Delft.