De stamboom

ga terug naar de volgende pagina

Willem III (1650-1702)

Prins van Oranje, graaf van Nassau, stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel, koning van Engeland en Schotland

Willem III werd in 1650, acht dagen na de dood van zijn vader Willem II, geboren. Holland en vier andere gewesten besloten na het overlijden van zijn vader dat zij voortaan geen stadhouder zouden hebben. De machtigste man werd de raadpensionaris van Holland.

Willem III werd opgevoed door zijn moeder, de Engelse prinses Maria Stuart, en zijn oma Amalia van Solms, de weduwe van prins Frederik Hendrik.

In 1672 raakte de Republiek met vier landen tegelijk in oorlog: met Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. De enige oplossing leek de aanstelling van prins Willem III tot stadhouder en bevelhebber van het leger en de vloot. Hij wist Holland tegen de Fransen te beschermen door diverse dijken door te steken. Zo ontstond een brede grens van water, de waterlinie die de vijand tegen hield.  

In 1677 trouwde Willem III - net als zijn vader - met een Engelse prinses, Maria Stuart. De Engelse koning Karel II was haar oom en de moeder van Willem III haar tante.  Ze trouwden in Londen in een paleis van koning Karel II. Maria Stuart kwam met Willem mee terug naar Nederland. Op 14 december 1677 was er in Den Haag een groot welkomsfeest voor het pasgetrouwde paar.

Net zoals de Republiek was Engeland een protestants land. Na de dood van koning Karel II in 1685 werd de vader van Maria, Jacobus II koning. Jacobus had zich bekeerd tot het katholicisme en trad zeer wreed op tegen de protestanten. Bovendien trok hij zich niets aan van het Engelse parlement. Daarom riepen tegenstanders van hem de hulp in van Willem III. Willem verjoeg zijn schoonvader en oom van de troon en in 1689 werden Willem en zijn vrouw Maria door het Engelse parlement uitgeroepen tot koning en koningin van Engeland. Willem III had dus een dubbele baan: hij was koning en stadhouder tegelijk!

In 1702 stierf Willem III  kinderloos en begon het Tweede Stadhouderloze Tijdperk. Willem III is naast zijn vrouw Maria Stuart begraven in de Westminster Abbey in Londen.